Tiến độ dự án ngày 13/12/2016

Update tiến độ dự án ngày 13/12/2016, dự án đã đổ xong tầng thương mại 2.