Update tiến độ công trình ngày 08/01/2017

Update tiến độ công trình Tứ Hiệp Plaza ngày 08/01/2017, hiện tại công trình đã đổ xong mặt sàn tầng 5. Dự kiến trước tết âm sẽ đổ xong mặt sàn tầng 7.