Update tiến độ công trình ngày 18/1/2017

Update tiến độ công trình ngày 18/1/2017, dự án đã đổ xong sàn tầng 7. Dự kiến trước khi nghỉ tết nguyên đán Đinh Dậu sẽ ghép xong sàn tầng 8.